Kontakt

R Plast

Karađorđeva 182
14253 Osečina
Telefoni:
+381 (0) 14/451-707
+381 (0) 64 3508916
Fax: +381 (0) 14/451-707
email: radojeplast@gmail.com
TEKUĆI RAČUN
205 – 212426 – 03
(Komercijalna banka)
PIB: 108679400
Matični broj 63622605