Horizontalni plastični rezervoari – cisterne

Izrađuju se tehnologijom spiralnog motanja od polietilena visoke gustine (PEHD). Plastični rezervoari – cisterne se projektuju po zahtevima kupaca da izdrže opterećenja i uticaj podzemnih voda za svaki slučaj pojedinačno. Cisterne su našle veliku primenu za skladištenje vode, nafte, lož ulja, septičkih jama i drugih materija.

radojeh

Jedan od načina postavljanja horizontalnih rezervoara – cisterni

OVI REZERVOARI OBAVEZNO SE UKOPAVAJU U ZEMLJU

Za svaku cisternu kupac dobija uputstvo i način o ukopavanju i postavljanju cisterne

Plastične cisterne – horizontalne plastične rezervoare radimo do zapremine 50.000 litara i prečnika 2 m

Ukoliko imate potrebu za horizontalnim plastičnim rezervoaroom – cisternom koja stoji na otvorenom (nećete da je ukopavate) onda u tom slučaju radimo cisterne koje imaju sopstvene lege za oslonce.

blank blank

cisterne-sema

Osim ovih dimenzija datih u tabeli izrađujemo i cisterne po porudžbini gde kupac određuje zapreminu, prečnik i dužinu cisterne.

Pored cisterni koje su ukopavaju radimo i cisterne za transport. Ove cisterne za vodu su manje zapremine, radimo ih od 1000 l; 1500; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000 litara. Ove cisterne postavljene su na sopstvene lege za oslanjanje. U svaku cisternu ugrađene su pregrade (zbog mućkanja vode). Našle su veliku primenu u transportu pijaće vode. Posebno su pogodne za domaćinstva koja su ugrožena vodom za piće. Lako se montiraju na karete traktora, prikolice i kamione. Vrlo lako se podižu i skidaju pa su vrlo pogodne za transport vode. Na svaku od ovih cisterni ugrađujemo ventil za istakanje pa je vodu iz njih vrlo jednostavno istakati.

Ove cisterne su trajne i radimo ih isključivo po porudžbini

cisterne-za-voduplasticne-cisterne-za-vodu