Izrada plastičnih mešača

Ukoliko imate potrebu za mešanjem agresivnih tečnosti i materija radimo plastične mešače dimenzija i zapremina po vašem zahtevu. Svi delovi mešača urađeni su od polietilena visoke gustine tako da su otporni na agresivnost materija koji se meša u njima.

Ovi mešači našli su veliku primenu u hemijskoj industriji (posebno u industriji deterdženata) u postrojenjima za prečišćavanje voda.

Radimo ih sa ručnim okretanjem mešača ili elektro motorom zavisno od količine i brzine kojom je potrebno okretati mešač.

Sve priključke kao i opremu radimo po zahtevu kupca.

Na slici je prikazan jedan od mešača sa elektro pogonom zapremine 2000 litara.