Vertikalni plastični rezervoari

Izrađuju se od polietilena (PEHD) i polipropilena (PP) tehnologijom spiralnog motanja i ekstruzionog zavarivanja. Prednost ovih rezervoara je u tome što se mogu postavljati na otvorenom prostoru jer su rađeni od materijala koji je UV stabilizovan pa su otporni na UV zračenje. Pored ove prednosti poseduju i niz drugih u odnosu na rezervoare izrađene od drugih materijala. Dosta su lagani što ih čini lakim za rukovanje, nema potrebe za održavanjem, lako se peru i otporni su na delovanje agresivnih materija.

Vertikalni plastični rezervoari urađeni od (PEHD) postojani su na temperaturama od – 30 do + 60 stepeni Celzijusa. A rezervori urađeni od (PP) od -10 do + 100 stepeni Celzijusa.

Najčešća primena ovih rezervoara je za skladištenje vode  za piće (rezervoari za vodu), nafte, u poljoprivredi (za navodnjavanje kap po kap) u hemijskoj industriji (razne vrste kiselina i deterdženata) postrojenjima za prečišćavanje vode za piće, za preradu otpadnih voda i slično.

blankVertikalne plastične rezervoare izrađujemo zapremine do 20.000 l i maksimalnog prečnika 2400 mm. Po zahtevima kupaca na naše rezervoare ugrađujemo razne vrste priključaka, revizione otvore, pokazivače nivoa, stope za ankerisanje i druge otvore po želji kupca.

Vertikalne plastične rezervoare isključivo radimo po narudžbini.

Dimenzije vertikalnih plastičnih rezervoara:

blank

Plastični vertikalni rezervoari mogu se i ukopavati. blankRazlika između vertikalnih u vertikalno ukopnih rezervoara je u tome što su rezervoari koji se ukopavaju moraju biti dodatno ojačani. Ukopni rezervoari moraju izdržati opterećenje zemlje koja ih pritiska. Ovi rezervoari ukopavaju se na tvrdom terenu gde nema prisustva podzemnih voda. Ukopavanje ovih rezervoara vrši se do visine cilindričnog dela, tako da poklopac rezervoara ostane slobodan. Priključke na ove rezervoare radimo po narudžbi kupca.

Ove rezervoare radimo do zapremine 10.000 litara.

Na skici je prikazan način ugradnje jednog plastičnog rezervoara.

vertikalni plasticni rezervoar

Pored klasičnih vertikalnih rezervoara radimo i rezervoare sa: